Найбільші партнери області у зовнішній торгівлі товарами у січні–вересні 2021 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2021р. обсяги
як експорту так і імпорту товарів в області порівняно з відповідним періодом
2020р. збільшилися у 1,6 раза і становили: експорту – 852,7 млн.дол. США,
імпорту – 706,5 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 146,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,21.
Серед регіонів України за обсягами експорту товарів у січні–вересні
2021р. область посіла 12 місце, імпорту – 13 місце, за індексами – відповідно 5
та 1 місця.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти
із 118 країн світу.
Основним торговим партнером області в експорті товарів була Румунія,
експортні поставки до якої склали 15% загальнообласного обсягу. У товарній
структурі експорту до Румунії переважали машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання і мінеральні продукти (63,9% і 18,2% обсягу
експорту до країни відповідно).
Також значні експортні поставки здійснювалися до Польщі (13,1%
загального експорту області), Туреччини (9,4%), Чехії (7,8%) та Італії (6,5%).
У товарній структурі експорту до Польші та Туреччини переважали полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них, до Чехії та Італії – продукція хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості.
У розрахунку на одну особу населення в області експортовано
товарів на 627,8 дол. США, що відповідає 13 місцю серед регіонів
держави.
В імпорті товарів найбільшим партнером області була Болгарія (18,5%
обласного імпорту). У товарній структурі імпорту з Болгарії основну частку
складають мінеральні продукти (97,6% обсягу імпорту з країни).
В обсягах імпорту товарів також вагомими були надходження з Польщі
(9,8% обласного імпорту), Російської Федерації (9,6%), Німеччини (7,8%) та
Білорусі (6,8%). У товарній структурі імпорту з Польщі та Німеччини
переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання,
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, Російської Федерації та
Білорусі – мінеральні продукти.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
553,1 млн.дол. США або 64,9% від загальнообласного обсягу експорту та
збільшився у порівнянні з січнем–вереснем 2020р. у 1,7 раза. Імпорт товарів
з країн ЄС збільшився проти січня–вересня 2020р. у 1,8 раза і становив
416,5 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу імпорту.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021