ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сенечівської гімназії Вигодської селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради оголошує конкурс на заміщеннявакантної посади директора закладу загальноїсередньої освіти

Найменування і місцезнаходження закладу: Сенечівська гімназія Вигодської селищної ради. 77564 с. Сенечів, вул. Центральна, 142, Калуськийрайон Івано-Франківська область. 

Найменування посади та умови оплати праці: директор; посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до чинного законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора: громадянин України; вільне володіння державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи (науково-педагогічної) не менше трьох років на день їх подання; організаторські здібності; високі моральні якості; фізичний та психічний стан не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання• письмова заява про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;• автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);• копія паспорта громадянина України;• копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідֹ’ємною частиною), не нижче ступеня магістра (спеціаліста);• сертифікат про рівень володіння державною мовою;• копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;• довідка про відсутність судимості;• довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;• мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Перелік документів не є вичерпним. Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. Документи подаються особисто (або уповноваженою особою згідно з довіреністю). Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.  

Документи приймаються за адресою: с. СтарийМізунь, вул. Кропивнянська, 2, Відділ освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради,            e-mail: voms_vyhodaoth@ukr.net упродовж 29 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу (кінцевий термін поданнядокументів для участі в конкурсі: 13 жовтня 2021 року).

Етапи проведення конкурсного відбору, йогоскладові та тривалість: Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальноїсередньої освіти Вигодської селищної ради у новій редакції затвердженого рішенням сесії Вигодської селищної ради № 279-5/2021 від 22.04.2021.

Конкурсний відбір розпочнеться 29.10.2021 у с.Старий Мізунь, вул. Кропивнянська, 2 та складатиметься з таких етапів:- перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення. 

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати за телефоном 0960846458, контактна особа – Шпильчин НаталіяВасилівна, e-mail: voms_vyhodaoth@ukr.net.