Вигодська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня » Вигодської селищної ради Івано-Франківської області

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  постанови Кабінету Міністрів України від 27.10.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Вигодської селищної ради Івано-Франківської області від 15.06.2021 №497-6/2021 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області Вигодська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області входять у рівній кількості:

  • представники  Вигодської селищної ради;
  • представники трудового колективу комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області, обрані на загальних зборах трудового колективу;
  • представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстраціїї таких громадських об’єднань не менш як за два роки  до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури Вигодській селищній раді, яка визначає представників до складу конкурсної комісії  з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників Вигодської селищної ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

  • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  • наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вищевказаних обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати Вигодській селищній раді письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

Для включення до складу конкурсної комісії  представників від трудового колективу КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області :

  • супровідний лист у довільній формі із зазначенням кандидатур (повністю ПІБ, займана посада), які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
  • протокол зборів трудового колективу КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подаються :

  • витяг зі Статуту громадського об’єднання, що підтверджує відповідні функції громадського об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності;
  • подання у довільній форм із зазначенням кандидатур (повністю ПІБ) для включення до складу комісії.

Незалежні експерти у сфері охорони здоров’я подають заяви з документами, що підтверджують кваліфікацію.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Вигодської селищної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення  – до 16.00 год. 23 липня 2021 року за адресою 77552, смт.Вигода, вул. Данила Галицького, 75.