Щодо проведення послуг, які надаються за оплату

Долинський відділ Калуського районного відділу Державної установи
«Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хворіб
Міністерства охорони здоров’я України» інформує, що на замовлення
юридичних, фізичних осіб та громадян здійснює лабораторні та
інструментальні дослідження і випробування у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення. Тарифи (прейскурант) на роботи і
послуги, що виконуються і надаються за плату затверджені наказом директора
Державної установи “Івано-Франківський обласний центр контролю та
профілактики хворіб Міністерства охорони здоров’я України” від 20.12.2018
(із змінами, внесеними згідно з наказами №36 від 16.04.2019 року, №94 від
20.12.2019 року, № 58 від 09.06.2022 року).

Відділом проводяться мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-
гігієнічні, фізичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, які можуть
небезпечно впливати на стан здоров’я людини на територіях, у будівлях,
спорудах, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді,
ґрунті, повітрі та інших об’єктах довкілля, а зокрема:
 Профілактичні дослідження
на носійство збудників кишкових інфекцій та гельмінтозів, патогенного
стафілококу
 Діагностичні дослідження
дослідження бактеріологічного матеріалу (випорожнення) з виділенням
збудників кишкових інфекцій, в т. ч сальмонельозу, дизентерії, грибкових
інфекцій, стафілококу;
дослідження слизу із носоглотки на визначення коринебактерій дифтерії;
виявлення яєць гостриків та цист кишкових найпростіших;
визначення антибіотикочутливості;
Окрім того,  мікробіологічною лабораторією  Долинського відділу
надаються послуги:
бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення,
інструментарію після стерилізації;
контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів;
 Дослідження  води
В Україні показники якості і безпечності питної води встановлені
Державними санітарними нормами і правилами «Гігієнічні вимоги до води
питної призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4.171-10.
Дослідження води проводяться за мікробіологічними показниками, в т.ч.
кишкова паличка, патогенна флора, коліфаги, паразитологічними показниками
– патогенні найпростіші, кишкові гельмінти та санітарно-хімічними
показниками (органолептичні , фізико-хімічних показників, в т.ч. показники
хімічного складу (кальцій, магній, хлориди, сульфати, твердий залишок,
твердість, інші), показники органічного забруднення (аміак, нітрати, нітрити,
перманганатна окислюваність), органічні компоненти (поверхневі активні
аніонні речовини, нафтопродукти, пестициди, тощо) .

– лабораторні дослідження якісного стану поверхневих водойм проводяться
відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів №173-96 року та Державних санітарних правил розміщення,
улаштування та експлуатації оздоровчих закладів №172-96,  якими визначені
10 обов’язкових показників та ряд інших хімічних речовин, що притаманні
певному регіону, де знаходяться рекреаційні водойми і за якими приймаються
рішення щодо можливості використання водойм для купання людей.
 Дослідження грунту
Відповідно до Закону України  ”Про відходи”, діючих державних
санітарних правил та норм ДСанПіН 2.2.7.029-99 ”Гігієнічні вимоги щодо
поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для
здоров’я населення”  проводяться лабораторні дослідження, в т.ч на
майданчиках, де планується будівництво житла, рекреаційних об’єктів тощо, на
вміст 16 солей важких металів та 17 інших забруднюючих речовин, відповідно
до переліку обов’язкового додатку №3 до зазначених санітарних правил.
 Дослідження харчових продуктів та продовольчої сировини
Відповідно до вимог ст.20 Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», діючих державних
санітарних норм і правил, з метою забезпечення контролю за виробництвом
безпечних та якісних харчових продуктів на  харчових об’єктах усіх типів та
форм власності. Виробник зобов’язаний забезпечити постійний контроль
виробництва за мікробіологічними показниками: готова продукція,
напівфабрикати, вода, обєкти довкілля та ін.
 Дослідження атмосферного повітря
Для прийняття рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
Для прийняття рішення щодо можливості зменшення санітарно-захисної
зони (СЗЗ) промислових підприємств;
Для потреб періодичного лабораторного контролю обсягів викидів
промисловими підприємствами, які є забруднювачами атмосферного повітря.
Галузь технічної компетенції лабораторії дозволяє проводити визначення
концентрації більш як 12 хімічних речовин в атмосферному повітрі.
 Дослідження повітря робочої зони
Особливості трудового процесу і фактори виробничого середовища в
певних умовах можуть несприятливо впливати на організм працюючого і
називаються професійними шкідливостями. Професійні шкідливості можуть
бути зумовлені несприятливими умовами середовища, що оточують робітника
під час його трудової діяльності( метеорологічні умови, інтенсивне променеве
тепло, підвищений або знижений тиск повітря, радіоактивне випромінювання,
надмірний шум, підвищений вміст у повітрі пилу, шкідливих газів і пари,
інфікований матеріал та ін).
 Радіологічні дослідження
Вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-
випромінювання у приміщеннях та на відкритих площадках;
За результатами досліджень та вимірювань оформляються відповідні
документи (протоколи, акти ) з висновками.
 Консультативні та навчальні послуги

Гігієнічне навчання по програмі санітарного мінімуму для працівників,
громадян, професійна діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і
може призвести до поширення інфекційних хворіб.
Для оформлення договорів на проведення вищезазначених робіт слід
звертатись до  Долинського відділу Калуського районного відділу Державної
установи “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики
хворіб Міністерства охорони здоров’я України” за адресою: м. Долина, вул.
Обліски,133.
В Долинському відділі встановлений РОS- термінал Приватбанку, що
надасть можливість розрахуватися платіжними картами за проведені
дослідження, заміри інші платні послуги.

Т.в.о. начальника Долинського віділу
Калуського районного відділу
ДУ « Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»

Юліана Коник