Протоколи засідань сесій

ПРОТОКОЛ першої сесії (перше пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ першої сесії (друге пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ другої чергової сесії

ПРОТОКОЛ третьої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ четвертої чергової сесії (перше пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ четвертої сесії (друге пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ п’ятої сесії

ПРОТОКОЛ шостої сесії (перше пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ шостої сесії (друге пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ сьомої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ восьмої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ дев’ятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ десятої чергової сесії

ПРОТОКОЛ одинадцятої сесії (перше пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ одинадцятої сесії (друге пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ дванадцятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ тринадцятої чергової сесії

ПРОТОКОЛ чотирнадцятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ п’ятнадцятої чергової сесії (перше пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ сімнадцятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ п’ятнадцятої чергової сесії (друге пленарне засідання)

ПРОТОКОЛ вісімнадцятої чергової сесії

ПРОТОКОЛ дев’ятнадцятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцять першої чергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцять другої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцять третьої чергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцять четвертої чергової сесії (до перерви)

ПРОТОКОЛ двадцять четвертої чергової сесії (після перерви)

ПРОТОКОЛ двадцять п’ятої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцять шостої позачергової сесії

ПРОТОКОЛ двадцять сьомої чергової сесії